Batu Pahat Skatepark, Johor

 In Skatepark

Facility

 

 
 

 

Location

Kampung  Bahagia, 83000 Batu Pahat, Johor
 
 

 

Landmarks

Bersebelahan Stadium Batu Pahat
 
Recent Posts