Skatepark Temerloh, Pahang

 In Skatepark

Facility

 
 
 

 

Location

Jalan Tan Sri Yahya Taman Awam Temerloh 28000, Temerloh, Pahang
 
 

 

Landmarks

Berhadapan Bangunan UMNO TemerlohBerhadapan Bangunan UMNO Temerloh & One More Skateshop
 
Recent Posts