Taman tasik cempaka, bangi skatepark, Selangor

 In Skatepark

Facility

 
 
 

 

Location

Taman tasik cempaka, bangi skatepark, Selangor
 
 

 

Landmarks

 
Recent Posts